Którędy płynie prąd powrotny i co z tego wynika

Prąd powrotny zawsze, niezależnie od stanu technicznego torów, wypływa z szyn do ziemi w rejonie pojazdu trakcyjnego i powoduje ich elektrokorozję. Do szyn wpływa z powrotem w rejonie podstacji. W efekcie prądy błądzące płyną ziemią i to w dodatku na znacznym obszarze.

W artykule przedstawione obliczenia i zaprezentowano prądy powrotne płynące ziemią (prądy błądzące) w zależności od stanu technicznego torów oraz sposobu zasilania podstacji trakcyjnych. Podano również szereg zaleceń i wniosków, które powinny być pomocne w zrozumieniu występujących zjawisk.

Prezentowane wyniki dotyczą prostego układu zasilania sieci trakcyjnej i nie mogą być bezpośrednio wykorzystane dla celów projektowania rzeczywistego układu zasilania.

System zarządzania jakością

W celu lepszego spełniania wymagań naszych Klientów oraz ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w spółce KOLEN systemu zarzadzania jakością. Nasz system zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary pracy nad urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową w systemie ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej, począwszy od projektowania poprzez produkcję i serwis. Od 5 lutego 2020 roku spółka KOLEN posiada certyfikat systemu zarzadzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, wydany przez jednostkę certyfikującą TUV-NORD.

Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej jest podstawowo realizowane w układzie jednostronnym. Stwarza to szereg niekorzystnych czynników w budowie i eksploatacji sieci powrotnej (punktów przyłączenia kabli powrotnych do torów) zapewniających ograniczenie prądów błądzących oraz dopuszczalnych napięć szyny-ziemia.

Czytaj dalej Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Zapraszamy na Targi Trako 26-29.09.2017

Trako to najwieksze i najbardziej prestiżowe w Polsce i drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego.
Nasze produkty i  rozwiązania będziemy prezentować na stanowsku D32 w Hali B.

Nasi experci przedstawią oferowane przez KOLEN  zabezpieczenia ziemnozwarciowe, specjalistyczne testery i aparaturę.

Zapraszamy do odwiedzin.

Semtrak 2016 – Ograniczenie prądów błądzących przez rozdzielenie uziomów systemu energetyki zawodowej od energetyki kolejowej tramwajowej i metra

Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych. W prezentowanym materiale przedstawiony jest sposób zasilania eliminujący takie połączenia.