O firmie

Firma KOLEN istnieje od 1992 roku. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z ochroną ziemnozwarciową i przeciwporażeniową oraz ograniczeniem prądów błądzących w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego. Wszystkie wytwarzane produkty, specjalistyczne przyrządy pomiarowe i testery zostały opracowane we własnym zakresie, od fazy założeń do wyrobu finalnego, a zastosowane rozwiązania są opatentowane.

Podstawowym produktem są ograniczniki niskonapięciowe typu TZD. W zależności od wykonania mogą być stosowane w systemach uszynień grupowych (uszynień konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej) oraz uszynień innych obiektów punktowych wymagających ochrony dla zapewnienia wyłączalności zwarć doziemnych. Otwarty system uszynień grupowych wyposażony w elektroniczne ograniczniki niskonapięciowe TZD zapewniają wymagany poziom ochrony przeciwporażeniowej oraz zasadniczo ograniczają prądy błądzące. Ograniczniki TZD z powodzeniem mogą być stosowane w żyłach powrotnych kabli SN w celu ograniczenia prądów błądzących.

Do ograniczania przepięć w obwodach prądu stałego 3kV powstających podczas wyłączania przez wyłącznik szybki dużych prądów został opracowy Tyrystorowy Ogranicznik Przepięć TOP.  Jest przeznaczony do instalowania równolegle do dławika katodowego w podstacjach trakcyjnych. Poza ograniczeniem przepięć te urzadzenia zmniejszają nawet kilkukrotnie energię łuku wydzielającą się w komorze gaszeniowej wyłącznika szybkiego podczas wyłączania zwarć i przeciążeń.

Do kontroli sprawności ograniczników niskonapięciowych jest produkowany specjalny tester typu TOZ, który umożliwia sprawdzenie ogranicznika w miejscu jego zainstalowania bez konieczności wyłączania napięcia z sieci trakcyjnej.

Produkowany jest również tester typu TCK do kontroli ciągłości połączeń uszyniających i uziemiających mających wpływ na zapewnienie wyłączalności zwarć doziemnych. Tester ten dodatkowo monitoruje wartość rezystancji uziomu obiektu zasilania sieci trakcyjnej. Tester może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola ciągłości i/lub rezystancji połączeń.

Unikalnym rozwiązaniem jest impulsowy miernik rezystancji typu IMR do pomiaru rezystancji uziomów prostych i złożonych, wykorzystujący szyny stanowiące sieć powrotną systemu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego. Miernik może być również stosowany przy wykorzystaniu uziomu zespolonego systemu energetycznego lub sondy prądowej i napięciowej analogicznie jak przy pomiarze rezystancji uziomu metodą techniczną. Trwają prace nad przystosowaniem miernika do pomiaru napięć rażenia w stacjach energetycznych.

Najnowszym naszym produktem jest rodzina testerów TWS (wymuszalników prądowych DC) przeznaczonych do diagnostyki wyłączników szybkich prądu stałego. Testery umożliwiają pomiar nastawy prądowej wyzwalacza pierwotnego w zakresie do 6000A, pomiar zdolności załączania i czasu wyłączania. Źródłem prądu jest naładowana bateria superkondensatorów. Rozdzielenie czasu gromadzenia energii i formowania impulsu prądu probierczego pozwala na zasilanie urządzenia ze standardowego gniazdka sieciowego zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A. Wymuszalnik prądu stałego jest sterowany przy pomocy komputera, co pozwoliło na stworzenie czytelnego interfejsu zawierającego wiele elementów sterujących, czytelne zobrazowanie wyników i komunikaty zawierające podpowiedzi dla obsługi. Dodatkową użyteczną funkcją testera TWS jest pomiar bardzo małych rezystancji co pozwala na poszerzenie zakresu zastosowań przyrządu np. do kontroli połączeń szynowych.