Możliwości pomiarowe nowego miernika rezystancji IMR-6

IMR6 w metrze

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem prezentującym możliwości pomiarowe Impulsowego Miernika Rezystancji IMR-6.

IMR-6 został opracowany i wykonany przez firmę KOLEN na bazie doświadczeń z miernikami IMR-4 i IMR-5. Mierniki IMR-5 i IMR-6 mają identyczne rozwiązania do pomiarów rezystancji metodą dwuprzewodową i trzyprzewodową.
Miernik IMR-6 jest standardowo wyposażony do pomiarów rezystancji metodą:
• dwuprzewodową,
• trzyprzewodową,
• czteroprzewodową dedykowaną w szczególności do pomiarów małych rezystancji pętli zwarcia, poniżej 0,1 Ω,
• dwuprzewodową z wykorzystaniem trzech uziomów o nieznanej rezystancji.
Na życzenie zamawiającego IMR-6 może być przystosowany do pomiaru:
• rezystancji uziemienia jednego ze zwodów rozległego uziomu lub jednego z równolegle połączonych uziemień przy wykorzystaniu cęgów prądowych,
• rezystywności gruntu metodą Wennera,
• trwają prace nad przystosowaniem IMR-6 do pomiarów napięć rażenia z wykorzystaniem własnego źródła prądu pomiarowego.

KOLEN zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO

Międzynarodowe targi TRAKO to największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawiennicza w Polsce promująca transport szynowy. Targi te odbywają w cyklu dwuletnim i są doskonałą okazją do spotkań z producentami taboru kolejowego, przewoźnikami, a także dostawcami najnowocześniejszych technologii dla kolei.

KOLEN zaprezentuje tam własne, nowoczesne rozwiązania oraz nowości w ofercie. Zapraszamy na Stoisko E47.

Nowy IMR-6

IMR-6 w warszawskim metrze

Pragniemy przedstawić najnowszy Impulsowy Miernik Rezystancji typu IMR-6, który już wkrótce trafi do naszej oferty.

Potrzeba pomiaru rezystancji uziemienia występuje każdorazowo po jego wykonaniu oraz okresowo podczas jego eksploatacji. Pomiary okresowe przeprowadza się w celu wyeliminowania usterek, które mogą powstać na skutek działania upływu czasu oraz warunków atmosferycznych, które to także wpływają na parametry uziemień.
Rezultatem pomiarów rezystancji uziemienia jest sprawdzenie, czy spełnione są warunki ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej oraz przeciwprzepięciowej

Najczęściej stosowane metody miernikiem IMR-6 to:

  • 2-przewodowa – wymaga dostępnego dobrze uziemionego złącza pomocniczego (sondy
  • prądowej) najlepiej o znanej rezystancji,
  • 3-przewodowa – najpowszechniejsza metoda stosowana wtedy, kiedy niedostępne jest dobrze uziemione złącze pomocnicze o znanej rezystancji,
  • 4-przewodowa – rozwinięcie metody 2-przewodowej,
  • metody selektywne przy użyciu cęgów do pomiaru prądu,
  • pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera,
  • pomiar jednego z uziomów połączonych równolegle,
  • metoda trzy uziomy.

Którędy płynie prąd powrotny i co z tego wynika

Prąd powrotny zawsze, niezależnie od stanu technicznego torów, wypływa z szyn do ziemi w rejonie pojazdu trakcyjnego i powoduje ich elektrokorozję. Do szyn wpływa z powrotem w rejonie podstacji. W efekcie prądy błądzące płyną ziemią i to w dodatku na znacznym obszarze.

W artykule przedstawione obliczenia i zaprezentowano prądy powrotne płynące ziemią (prądy błądzące) w zależności od stanu technicznego torów oraz sposobu zasilania podstacji trakcyjnych. Podano również szereg zaleceń i wniosków, które powinny być pomocne w zrozumieniu występujących zjawisk.

Prezentowane wyniki dotyczą prostego układu zasilania sieci trakcyjnej i nie mogą być bezpośrednio wykorzystane dla celów projektowania rzeczywistego układu zasilania.

System zarządzania jakością

W celu lepszego spełniania wymagań naszych Klientów oraz ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w spółce KOLEN systemu zarzadzania jakością. Nasz system zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary pracy nad urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową w systemie ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej, począwszy od projektowania poprzez produkcję i serwis. Od 5 lutego 2020 roku spółka KOLEN posiada certyfikat systemu zarzadzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, wydany przez jednostkę certyfikującą TUV-NORD.