Którędy płynie prąd powrotny i co z tego wynika

Prąd powrotny zawsze, niezależnie od stanu technicznego torów, wypływa z szyn do ziemi w rejonie pojazdu trakcyjnego i powoduje ich elektrokorozję. Do szyn wpływa z powrotem w rejonie podstacji. W efekcie prądy błądzące płyną ziemią i to w dodatku na znacznym obszarze.

W artykule przedstawione obliczenia i zaprezentowano prądy powrotne płynące ziemią (prądy błądzące) w zależności od stanu technicznego torów oraz sposobu zasilania podstacji trakcyjnych. Podano również szereg zaleceń i wniosków, które powinny być pomocne w zrozumieniu występujących zjawisk.

Prezentowane wyniki dotyczą prostego układu zasilania sieci trakcyjnej i nie mogą być bezpośrednio wykorzystane dla celów projektowania rzeczywistego układu zasilania.

System zarządzania jakością

W celu lepszego spełniania wymagań naszych Klientów oraz ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w spółce KOLEN systemu zarzadzania jakością. Nasz system zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary pracy nad urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową w systemie ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej, począwszy od projektowania poprzez produkcję i serwis. Od 5 lutego 2020 roku spółka KOLEN posiada certyfikat systemu zarzadzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, wydany przez jednostkę certyfikującą TUV-NORD.