Tester ciągłości kabli powrotnych TCK-2

Tester ciągłości kabli powrotnych TCK-2 został opracowany i wykonany na potrzeby PKP. Urządzenie monitoruje rezystancję pomiędzy szyną minusową a ziemią. W przypadku przekroczenia pierwszego progu nastawionej wartości zostaje załączona sygnalizacja a po przekroczeniu drugiego progu następuje wyłączenie podstacji (kabiny sekcyjnej). Może być stosowany w innych układach wymagających monitorowania poziomu rezystancji, np.: w trakcji tramwajowej lub w metrze.

UWAGA! Zmiana Obudowy.pdf

Ulotka_TCK2_2020_06.pdf