Możliwości pomiarowe nowego miernika rezystancji IMR-6

IMR6 w metrze

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem prezentującym możliwości pomiarowe Impulsowego Miernika Rezystancji IMR-6.

IMR-6 został opracowany i wykonany przez firmę KOLEN na bazie doświadczeń z miernikami IMR-4 i IMR-5. Mierniki IMR-5 i IMR-6 mają identyczne rozwiązania do pomiarów rezystancji metodą dwuprzewodową i trzyprzewodową.
Miernik IMR-6 jest standardowo wyposażony do pomiarów rezystancji metodą:
• dwuprzewodową,
• trzyprzewodową,
• czteroprzewodową dedykowaną w szczególności do pomiarów małych rezystancji pętli zwarcia, poniżej 0,1 Ω,
• dwuprzewodową z wykorzystaniem trzech uziomów o nieznanej rezystancji.
Na życzenie zamawiającego IMR-6 może być przystosowany do pomiaru:
• rezystancji uziemienia jednego ze zwodów rozległego uziomu lub jednego z równolegle połączonych uziemień przy wykorzystaniu cęgów prądowych,
• rezystywności gruntu metodą Wennera,
• trwają prace nad przystosowaniem IMR-6 do pomiarów napięć rażenia z wykorzystaniem własnego źródła prądu pomiarowego.