Ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR i TZD-1NR/T

Dwukierunkowy ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR (urządzenie ograniczające napięcie VLD) przeznaczony jest do instalowania w systemie uszynień grupowych w układzie otwartym w odniesieniu do konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej prądu stałego oraz do uszynień otwartych obiektów inżynieryjnych wymagających uszynienia. Ograniczniki TZD-1NR mogą być stosowane we wszystkich przypadkach niezależnie od rezystancji doziemnej chronionego obiektu.

Ograniczniki dwukierunkowe TZD-1NR mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie ze względu na bezpieczeństwo jest wymagane bezpośrednie połączenie a ze względu na prądy błądzące powinno być połączenie otwarte, np. w żyłach powrotnych kabli SN lub WN.

Ogólne zasady i sposób montażu ogranicznika TZD-1NR w systemie uszynień grupowych sieci trakcyjnej w układzie otwartym zostały przedstawione w dodatku do Katalogu Sieci Trakcyjnej PLK, pn.: „Ograniczniki niskonapięciowe”, Warszawa 2010.
Ograniczniki TZD-1NR o numerze katalogowym nr 7340 mogą być montowane w dodatkowej obudowie OS (400×420,250) o numerze katalogowym xxx.

Więcej informacji można uzyskać w poniższych linkach w następującym zakresie:

Ulotka_TZD_2020_06_ogolna.pdf

Ograniczniki TZD – parametry techniczne i ogólne zasady stosowania.pdf

Ograniczniki TZD – doświadczenia eksploatacyjne.pdf

Ograniczniki TZD – wytyczne i uwagi projektowe.pdf

W przypadku wątpliwości technicznych bądź systemowych więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w firmie KOLEN
Zygmunt Kulhawik, tel. 502 529 015