Tester wyłączników szybkich typu TWS-6000

Tester typu TWS-6000 (wymuszalnik prądu stałego) przeznaczony jest do badań diagnostycznych wyłączników szybkich prądu stałego oraz dokładnego ustawienia żądanego progu wyzwalacza prądowego wyłącznika szybkiego.

Zakres testowanych prądów w zależności od typu wynosi od 3000 A aż do 6000 A. Tester może być również wykorzystany do pomiaru bardzo małych rezystancji poczynając od 1 uΩ.

TWS.pdf