Tester wyłączników szybkich typu TWS

Tester typu TWS (wymuszalnik prądu stałego) przeznaczony jest do badań diagnostycznych wyłączników szybkich prądu stałego oraz dokładnego ustawienia żądanego progu wyzwalacza prądowego wyłącznika szybkiego.

Zakres testowanych prądów w zależności od typu wynosi od 4000 A aż do 8000 A. Tester może być również wykorzystany do pomiaru bardzo małych rezystancji poczynając od 1 uΩ.