Którędy płynie prąd powrotny i co z tego wynika

Prąd powrotny zawsze, niezależnie od stanu technicznego torów, wypływa z szyn do ziemi w rejonie pojazdu trakcyjnego i powoduje ich elektrokorozję. Do szyn wpływa z powrotem w rejonie podstacji. W efekcie prądy błądzące płyną ziemią i to w dodatku na znacznym obszarze.

W artykule przedstawione obliczenia i zaprezentowano prądy powrotne płynące ziemią (prądy błądzące) w zależności od stanu technicznego torów oraz sposobu zasilania podstacji trakcyjnych. Podano również szereg zaleceń i wniosków, które powinny być pomocne w zrozumieniu występujących zjawisk.

Prezentowane wyniki dotyczą prostego układu zasilania sieci trakcyjnej i nie mogą być bezpośrednio wykorzystane dla celów projektowania rzeczywistego układu zasilania.

Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej jest podstawowo realizowane w układzie jednostronnym. Stwarza to szereg niekorzystnych czynników w budowie i eksploatacji sieci powrotnej (punktów przyłączenia kabli powrotnych do torów) zapewniających ograniczenie prądów błądzących oraz dopuszczalnych napięć szyny-ziemia.

Czytaj dalej Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Semtrak 2016 – Ograniczenie prądów błądzących przez rozdzielenie uziomów systemu energetyki zawodowej od energetyki kolejowej tramwajowej i metra

Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych. W prezentowanym materiale przedstawiony jest sposób zasilania eliminujący takie połączenia.

Semtrak 2016 – Koordynacja ochrony przepięciowej i porażeniowej w sieci trakcyjnej 3 kV

W prezentowanym materiale przedstawione są zasady koordynacji systemu zabezpieczeń ochrony przepięciowej, opartej na beziskiernikowych ogranicznikach przepięć (warystorowych) oraz ochrony ziemnozwarciowej i porażeniowej opartej na tyrystorowych ogranicznikach niskonapięciowych, na modernizowanych liniach kolejowych. Wprowadzone kolejowe normy europejskie poruszają te zagadnienia oddzielnie bez szczegółów ich stosowania, a tym bardziej bez przedstawienia współpracy tych systemów. Odpowiednia koordynacja tych dwóch systemów powinna zapewnić ochronę elektronicznych urządzeń srk zlokalizowanych wzdłuż drogi kolejowej. Przedstawione rozwiązania mają charakter innowacyjny i wymagają sprawdzenia w warunkach poligonowych przyjętych tu rozwiązań.