Impulsowy miernik rezystancji IMR-5

Impulsowy miernik rezystancji IMR-5 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uziomów z wykorzystaniem sondy prądowej o znanej rezystancji. Jako  sonda prądowa mogą być wykorzystywane są tory kolejowe, tramwajowe lub zespolona instalacja uziemiająca (ZIU) do której mamy dostęp za pośrednictwem żył powrotnych kabli SN lub przewodem N instalacji nn. Nie wymaga się stosowania dodatkowych sond pomiarowych. Miernik może być również wykorzystywany do pomiarów małych rezystancji zastępując metodę techniczną, w tym do pomiarów:

  • ciągłości żył powrotnych i roboczych kabli energetycznych ze wskazaniem wartości zmierzonej rezystancji,
  • ciągłości i jakości połączeń w obwodach uziemiających i uszyniających,
  • rezystancji obwodu dowolnej pętli zwarcia.

Opcjonalnie oferujemy również miernik przystosowany do pomiaru małych rezystancji, w tym pętli zwarcia.

Ulotka_IMR5_2020_06.pdf