Impulsowy miernik rezystancji IMR-5

Impulsowy miernik rezystancji IMR-5 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego. Do pomiaru wykorzystywane są tory kolejowe lub tramwajowe włączone do sieci powrotnej układu zasilania. Nie wymaga się stosowania dodatkowych sond pomiarowych. Miernik może być również wykorzystywany do pomiarów małych rezystancji zastępując metodę techniczną, w tym do pomiarów:

  • ciągłości żył powrotnych i roboczych kabli energetycznych ze wskazaniem wartości zmierzonej rezystancji,
  • ciągłości i jakości połączeń w obwodach uziemiających i uszyniających,
  • rezystancji obwodu dowolnej pętli zwarcia

IMR-5.pdf