Usługi

  • Wykonujemy kompleksowe badania i przeglądy okresowe tyrystorowych urządzeń zabezpieczenia ziemnozwarciowego TUZZ oraz ich naprawy i modernizacje.
  • Ekspertyzy, konsultacje i opinie rozwiązań związanych z ochroną ziemnozwarciową i przeciwporażeniową w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego.
  • Zagadnienia związane z ograniczeniem prądów błądzących w obwodach prądowych układu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego (kolej, tramwaje, metro), jak też w obwodach prądu przemiennego powiązanych z trakcją elektryczną, co dotyczy stacji zasilających SN i WN.
  • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne produkowanych przez nas urządzeń kontrolno-pomiarowych (IMR-4, TOZ-1A, TWS) oraz wydawanie świadectw wzorcowania na te urządzenia.

W przypadku zainteresowania podanymi wyżej tematami więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w firmie KOLEN.

Dariusz Pieńkowski, tel.  669 472 032,
Gustaw Przywara, tel. 504 189 002,
Zygmunt Kulhawik, tel. 502 529 015.