Usługi

  • Wykonujemy kompleksowe badania i przeglądy okresowe tyrystorowych urządzeń zabezpieczenia ziemnozwarciowego TUZZ oraz ich naprawy i modernizacje.
  • Ekspertyzy, konsultacje i opinie rozwiązań związanych z ochroną ziemnozwarciową i przeciwporażeniową w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego.
  • Zagadnienia związane z ograniczeniem prądów błądzących w obwodach prądowych układu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego (kolej, tramwaje, metro), jak też w obwodach prądu przemiennego powiązanych z trakcją elektryczną, co dotyczy stacji zasilających SN i WN.
  • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne produkowanych przez nas urządzeń kontrolno-pomiarowych (IMR, TOZ, TWS) oraz wydawanie świadectw wzorcowania na te urządzenia.
  • Chętnie służymy pomocą naszym klientom – użytkownikom naszych produktów, biurom projektowym oraz firmom wykonawczym. Odpowiadamy na pytania, doradzamy, pomagamy. Cenimy sobie tę możliwość współpracy z klientami i dalej do niej zachęcamy. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony naszych obecnych i potencjalnych klientów, użytkowników naszych urządzeń możemy organizować szkolenia dotyczące naszych produktów. Na kursach przekazujemy bardziej usystematyzowaną wiedzę z konkretnej dziedziny.

Szkolenia przeprowadzamy w formie webinarów. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy mogą również zadawać pytania i brać w nim czynny udział. Harmonogram naszych szkoleń opracowujemy na bieżąco, w zależności od zainteresowania uczestników. Sugestie tematów oraz zapisy prosimy wysyłać na adres szkolenia@kolen.pl.

Proponujemy następujące zakresy szkoleń:

  • Praktyczne aspekty użytkowania testera TOZ – testowanie urządzeń ograniczających napięcie TZD-1NR z zachowaniem bezpieczeństwa podczas pomiarów.
  • Impulsowy miernik rezystancji IMR5 – pomiary rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji prądu stałego (kolej, tramwaje, metro) z wykorzystaniem szyn jako sondy prądowej o znanej rezystancji. Wykorzystanie zespolonej instalacji uziemiającej (ZIU wg normy PN-EN 50522) dostępnej przez żyły powrotne kabli SN lub przewód N instalacji nn.
  • Zasady stosowania urządzeń ograniczających napięcie TZD-1NR oraz TZD-1NR/T do ochrony ziemnozwarciowej w obwodach trakcji prądu stałego oraz ograniczenia prądu błądzącego w instalacjach uziemiających prądu przemiennego.
  • Inne tematy do uzgodnienia.

W przypadku zainteresowania podanymi wyżej tematami więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w firmie KOLEN.

Zygmunt Kulhawik, tel. +48 502 529 015,
Dariusz Pieńkowski, tel.  +48 669 472 032.