Zestaw pomiarowy Rezystancji Pętli Zwarcia typu RPZ-1

Produkt został wycofany z oferty. Zalecamy wykorzystanie do pomiarów pętli zwarcia urządzenia IMR-6 z dodatkową funkcją pomiaru pętli zwarcia.

Zestaw pomiarowy RPZ-1 jest przeznaczony do pomiarów rezystancji pętli zwarcia obwodu zasilania trakcji tramwajowej, przeprowadzanych zwłaszcza na terenie podstacji trakcyjnej. Wykorzystuje istniejące na podstacji możliwości wymuszania prądu podczas próby linii.
W czasie przepływu prądu podczas próby linii, mierzony jest prąd i napięcie na badanym obwodzie. Uśrednione wartości napięcia i prądu w chwili osiągnięcia stanu ustalonego, służą do wyliczenia rezystancji. Zestaw RPZ-1 składa się z dwóch, kompaktowych urządzeń posiadających własne zasilanie wewnętrzne.
Włączane do obwodu próby linii mierniki prądu i napięcia są izolowane galwanicznie od otoczenia i przekazują informację z danymi pomiarowymi do komputera przez standardowe łącze radiowe Bluetooth.
Ze względu na to, że przewody składające się na pętlę zwarcia mają wysoki współczynnik termiczny rezystancji konieczne jest podczas pomiarów zanotowanie temperatury w otoczeniu przewodów zasilania trakcji, aby wynik mógłby być później wykorzystywany do porównań z innymi wynikami uzyskanymi przy innej temperaturze.

RPZ-DTR.pdf