Semtrak 2016 – Koordynacja ochrony przepięciowej i porażeniowej w sieci trakcyjnej 3 kV

W prezentowanym materiale przedstawione są zasady koordynacji systemu zabezpieczeń ochrony przepięciowej, opartej na beziskiernikowych ogranicznikach przepięć (warystorowych) oraz ochrony ziemnozwarciowej i porażeniowej opartej na tyrystorowych ogranicznikach niskonapięciowych, na modernizowanych liniach kolejowych. Wprowadzone kolejowe normy europejskie poruszają te zagadnienia oddzielnie bez szczegółów ich stosowania, a tym bardziej bez przedstawienia współpracy tych systemów. Odpowiednia koordynacja tych dwóch systemów powinna zapewnić ochronę elektronicznych urządzeń srk zlokalizowanych wzdłuż drogi kolejowej. Przedstawione rozwiązania mają charakter innowacyjny i wymagają sprawdzenia w warunkach poligonowych przyjętych tu rozwiązań.