Spotkanie członków SEP Skierniewice w firmie EL-IN Sp. z o.o. i prezentacja IMR-6

W dniu 07.06.2024 r. na terenie firmy EL-IN Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Członków SEP Skierniewice. Celem spotkania były prezentacje firmy KOLEN w następujących tematach:

1.       Rozdzielenie uziomów związanych z trakcją elektryczną prądu stałego i przemiennego od uziomów energetyki publicznej.

2.       Impulsowy Miernik Rezystancji IMR-6 do pomiaru rezystancji uziomów i innych obwodów rezystancyjnych.

Dodatkowo dołączony jest materiał dotyczący możliwości pomiarowych miernika IMR-6 z 2022 r.

KOLEN zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 19-22 września 2023 na stoisko E45

Międzynarodowe targi TRAKO to największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawiennicza w Polsce promująca transport szynowy. Targi te odbywają w cyklu dwuletnim i są doskonałą okazją do spotkań z producentami taboru kolejowego, przewoźnikami, a także dostawcami najnowocześniejszych technologii dla kolei.

KOLEN zaprezentuje tam własne, nowoczesne rozwiązania oraz nowości w ofercie. Zapraszamy na Stoisko E45.

XII Konferencjia naukowo-techniczna JURATA 2023

W dniach 25-27 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XII Konferencji naukowo-techniczna w Juracie.

Poniżej prezentujemy artykuł dotyczący problemu występującego w zelektryfikowanym transporcie szynowym, polegającego na wzajemnym oddziaływaniu układów uziomowych systemu zasilania prądu stałego oraz układów uziomowych systemu elektroenergetycznego prądu przemiennego. Rozwiązanie tego problemu jest zawarte w normach kolejowych przedstawiających ogólne zasady budowy instalacji uziemiających w strefie trakcji elektrycznej i sposobu zasilania z systemu energetycznego zapewniające bezpieczeństwo elektryczne i ograniczenie prądów błądzących. Warunkiem bezpieczeństwa jest też zachowanie ciągłości w sieci powrotnej poprzez połączenia międzytokowe i międzytorowe oraz wykonywanie połączeń obejściowych podczas remontu torów.

Możliwości pomiarowe nowego miernika rezystancji IMR-6

IMR6 w metrze

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem prezentującym możliwości pomiarowe Impulsowego Miernika Rezystancji IMR-6.

IMR-6 został opracowany i wykonany przez firmę KOLEN na bazie doświadczeń z miernikami IMR-4 i IMR-5. Mierniki IMR-5 i IMR-6 mają identyczne rozwiązania do pomiarów rezystancji metodą dwuprzewodową i trzyprzewodową.
Miernik IMR-6 jest standardowo wyposażony do pomiarów rezystancji metodą:
• dwuprzewodową,
• trzyprzewodową,
• czteroprzewodową dedykowaną w szczególności do pomiarów małych rezystancji pętli zwarcia, poniżej 0,1 Ω,
• dwuprzewodową z wykorzystaniem trzech uziomów o nieznanej rezystancji.
Na życzenie zamawiającego IMR-6 może być przystosowany do pomiaru:
• rezystancji uziemienia jednego ze zwodów rozległego uziomu lub jednego z równolegle połączonych uziemień przy wykorzystaniu cęgów prądowych,
• rezystywności gruntu metodą Wennera,
• trwają prace nad przystosowaniem IMR-6 do pomiarów napięć rażenia z wykorzystaniem własnego źródła prądu pomiarowego.

KOLEN zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO

Międzynarodowe targi TRAKO to największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawiennicza w Polsce promująca transport szynowy. Targi te odbywają w cyklu dwuletnim i są doskonałą okazją do spotkań z producentami taboru kolejowego, przewoźnikami, a także dostawcami najnowocześniejszych technologii dla kolei.

KOLEN zaprezentuje tam własne, nowoczesne rozwiązania oraz nowości w ofercie. Zapraszamy na Stoisko E47.

Nowy IMR-6

IMR-6 w warszawskim metrze

Pragniemy przedstawić najnowszy Impulsowy Miernik Rezystancji typu IMR-6, który już wkrótce trafi do naszej oferty.

Potrzeba pomiaru rezystancji uziemienia występuje każdorazowo po jego wykonaniu oraz okresowo podczas jego eksploatacji. Pomiary okresowe przeprowadza się w celu wyeliminowania usterek, które mogą powstać na skutek działania upływu czasu oraz warunków atmosferycznych, które to także wpływają na parametry uziemień.
Rezultatem pomiarów rezystancji uziemienia jest sprawdzenie, czy spełnione są warunki ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej oraz przeciwprzepięciowej

Najczęściej stosowane metody miernikiem IMR-6 to:

  • 2-przewodowa – wymaga dostępnego dobrze uziemionego złącza pomocniczego (sondy
  • prądowej) najlepiej o znanej rezystancji,
  • 3-przewodowa – najpowszechniejsza metoda stosowana wtedy, kiedy niedostępne jest dobrze uziemione złącze pomocnicze o znanej rezystancji,
  • 4-przewodowa – rozwinięcie metody 2-przewodowej,
  • metody selektywne przy użyciu cęgów do pomiaru prądu,
  • pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera,
  • pomiar jednego z uziomów połączonych równolegle,
  • metoda trzy uziomy.