KOLEN zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO

Międzynarodowe targi TRAKO to największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawiennicza w Polsce promująca transport szynowy. Targi te odbywają w cyklu dwuletnim i są doskonałą okazją do spotkań z producentami taboru kolejowego, przewoźnikami, a także dostawcami najnowocześniejszych technologii dla kolei.

KOLEN zaprezentuje tam własne, nowoczesne rozwiązania oraz nowości w ofercie. Zapraszamy na Stoisko E47.

Nowy IMR-6

IMR-6 w warszawskim metrze

Pragniemy przedstawić najnowszy Impulsowy Miernik Rezystancji typu IMR-6, który już wkrótce trafi do naszej oferty.

Potrzeba pomiaru rezystancji uziemienia występuje każdorazowo po jego wykonaniu oraz okresowo podczas jego eksploatacji. Pomiary okresowe przeprowadza się w celu wyeliminowania usterek, które mogą powstać na skutek działania upływu czasu oraz warunków atmosferycznych, które to także wpływają na parametry uziemień.
Rezultatem pomiarów rezystancji uziemienia jest sprawdzenie, czy spełnione są warunki ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej oraz przeciwprzepięciowej

Najczęściej stosowane metody miernikiem IMR-6 to:

  • 2-przewodowa – wymaga dostępnego dobrze uziemionego złącza pomocniczego (sondy
  • prądowej) najlepiej o znanej rezystancji,
  • 3-przewodowa – najpowszechniejsza metoda stosowana wtedy, kiedy niedostępne jest dobrze uziemione złącze pomocnicze o znanej rezystancji,
  • 4-przewodowa – rozwinięcie metody 2-przewodowej,
  • metody selektywne przy użyciu cęgów do pomiaru prądu,
  • pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera,
  • pomiar jednego z uziomów połączonych równolegle,
  • metoda trzy uziomy.

Którędy płynie prąd powrotny i co z tego wynika

Prąd powrotny zawsze, niezależnie od stanu technicznego torów, wypływa z szyn do ziemi w rejonie pojazdu trakcyjnego i powoduje ich elektrokorozję. Do szyn wpływa z powrotem w rejonie podstacji. W efekcie prądy błądzące płyną ziemią i to w dodatku na znacznym obszarze.

W artykule przedstawione obliczenia i zaprezentowano prądy powrotne płynące ziemią (prądy błądzące) w zależności od stanu technicznego torów oraz sposobu zasilania podstacji trakcyjnych. Podano również szereg zaleceń i wniosków, które powinny być pomocne w zrozumieniu występujących zjawisk.

Prezentowane wyniki dotyczą prostego układu zasilania sieci trakcyjnej i nie mogą być bezpośrednio wykorzystane dla celów projektowania rzeczywistego układu zasilania.

System zarządzania jakością

W celu lepszego spełniania wymagań naszych Klientów oraz ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w spółce KOLEN systemu zarzadzania jakością. Nasz system zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary pracy nad urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową w systemie ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej, począwszy od projektowania poprzez produkcję i serwis. Od 5 lutego 2020 roku spółka KOLEN posiada certyfikat systemu zarzadzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, wydany przez jednostkę certyfikującą TUV-NORD.

Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej jest podstawowo realizowane w układzie jednostronnym. Stwarza to szereg niekorzystnych czynników w budowie i eksploatacji sieci powrotnej (punktów przyłączenia kabli powrotnych do torów) zapewniających ograniczenie prądów błądzących oraz dopuszczalnych napięć szyny-ziemia.

Czytaj dalej Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Zapraszamy na Targi Trako 26-29.09.2017

Trako to najwieksze i najbardziej prestiżowe w Polsce i drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego.
Nasze produkty i  rozwiązania będziemy prezentować na stanowsku D32 w Hali B.

Nasi experci przedstawią oferowane przez KOLEN  zabezpieczenia ziemnozwarciowe, specjalistyczne testery i aparaturę.

Zapraszamy do odwiedzin.