System

System ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej, ograniczający prądy błądzące w otoczeniu trakcji elektrycznej 3 kV prądu stałego.

Wymagany poziom ochrony przeciwporażeniowej w obwodach zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego uzyskuje się przez szybkie wyłączenie prądu zwarcia przez wyłącznik szybki wyposażony w wyzwalacz pierwotny. Wyłączenie prądu następuje wówczas gdyi wartość prądu zwarcia przewyższa wartość nastawioną na wyzwalaczu pierwotnym wyłącznika szybkiego. Czas wyłączenia prądu zwarcia, przez aktualnie eksploatowane wyłączniki szybkie typu BWS, nie przekracza 20 – 30 ms.

Prezentowany system ochrony przeciwporażeniowej i ziemnozwarciowej z ogranicznikami niskonapięciowymi TZD zapewnienia wyłączalność zwarć doziemnych (szybkie przekształcenie zwarcia doziemnego w zwarcie międzybiegunowe o dużej wartości prądu), właściwą ochronę przeciwporażeniową oraz w sposób znaczący ogranicza prądy błądzące.

System składa się z:

  • urządzeń ochrony ziemnozwarciowej typu EZZ (TUZZ lub UZZ) zamontowanych w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych,
  • ograniczników niskonapięciowych typu TZD montowanych w systemie uszynienia grupowego w układzie otwartym,
  • ograniczników niskonapięciowych typu TZD montowanych do ochrony innych obiektów wymagających uszynienia,
  • testera TCK montowanego w obiektach zasilania, przeznaczonego do monitorowania rezystancji uziomu oraz kontroli ciągłości połączeń i kabli powrotnych lub uszyniających,
  • urządzeń kontrolno pomiarowych jak miernik rezystancji typu IMR do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji elektrycznej 3 kV i tester typu TOZ do kontroli sprawności ograniczników niskonapięciowych typu TZD zamontowanych w terenie.

System spełnia następujące wymagania:

  • gwarantuje wyłączalność prądów doziemnych w obwodach zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego,
  • zapewnia właściwy poziom ochrony przeciwporażeniowej,
  • ogranicza prądy błądzące

Opis_Systemu.pdf

Urzadzenia_System.pdf

Kontakt

KOLEN.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
05-091 Ząbki, ul. Bratnia 8a
NIP: 952-00-02-116
Tel/Fax: +48 22 762 84 44
Tel. kom: +48 502 52 90 15
info@kolen.pl