Sprzedaż

Cennik urządzeń i usług firmy KOLEN od sierpnia 2018 roku
Firma KOLEN.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. prowadzi samodzielnie politykę sprzedaży swoich urządzeń i usług. Ceny naszych urządzeń od wielu lat są praktycznie niezmienne i obowiązują wszystkich naszych kontrahentów. Nie mamy żadnych dystrybutorów naszych urządzeń na terenie RP.
Polika taka umożliwia nam kontakt z naszymi kontrahentami a tym samym możliwość porad technicznych i/lub projektowych, co dotyczy w szczególności ograniczników niskonapięciowych TZD stosowanych w systemach ochrony ziemnozwarciowej i porażeniowej.
Biorąc pod uwagę ilość telefonów z zapytaniem o cenę, poniżej zamieszczamy ceny netto naszych urządzeń i usług obowiązujące od sierpnia 2018 roku. Ceny uległy niewielkiej korekcie związanej z inflacją oraz wzrostem cen używanych surowców i komponentów.
Podane ceny obowiązują wszystkich naszych kontrahentów i zgodnie z prowadzoną polityką sprzedaży nie podlegają negocjacjom ich wartości. Podane ceny zawierają transport na terenie RP.
Załączamy również karty katalogowe ograniczników TZD zawierające materiały niezbędne do zatwierdzenia danego projektu modernizacji lub budowy linii kolejowych. Załączone Oświadczenie producenta wymaga wpisania swojej Nazwy Firmy.