Spotkanie członków SEP Skierniewice w firmie EL-IN Sp. z o.o. i prezentacja IMR-6

W dniu 07.06.2024 r. na terenie firmy EL-IN Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Członków SEP Skierniewice. Celem spotkania były prezentacje firmy KOLEN w następujących tematach:

1.       Rozdzielenie uziomów związanych z trakcją elektryczną prądu stałego i przemiennego od uziomów energetyki publicznej.

2.       Impulsowy Miernik Rezystancji IMR-6 do pomiaru rezystancji uziomów i innych obwodów rezystancyjnych.

Dodatkowo dołączony jest materiał dotyczący możliwości pomiarowych miernika IMR-6 z 2022 r.