Komisja Zasilania IGKM w Luboniu 2019. Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania

Zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej jest podstawowo realizowane w układzie jednostronnym. Stwarza to szereg niekorzystnych czynników w budowie i eksploatacji sieci powrotnej (punktów przyłączenia kabli powrotnych do torów) zapewniających ograniczenie prądów błądzących oraz dopuszczalnych napięć szyny-ziemia.

Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na prądy błądzące oraz napięcia szyny- ziemia jest brak rozdziału zespolonej rezystancji uziemiającej energetyki od uziomów podstacji trakcyjnych i innych budowli związanych z torami tramwajowymi.

Zasilanie dwustronne rozwiązałoby szereg powyższych problemów jednak wymaga to pewnych przemyśleń z uwagi na brak doświadczeń w tym zakresie.

Szereg przedstawionych problemów można rozwiązać przestrzegając wymagania zawarte w normach kolejowych PN-EN 50122-1 i PN-EN 50122-2 dotyczących instalacji uziemiających, bezpieczeństwa elektrycznego i wymagań budowy torów. Normy te wydane przez PKN dotyczą trakcji elektrycznej prądu stałego niezależnie od poziomu napięcia.