Zapraszamy na Targi Trako 26-29.09.2017

Trako to najwieksze i najbardziej prestiżowe w Polsce i drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego.
Nasze produkty i  rozwiązania będziemy prezentować na stanowsku D32 w Hali B.

Nasi experci przedstawią oferowane przez KOLEN  zabezpieczenia ziemnozwarciowe, specjalistyczne testery i aparaturę.

Zapraszamy do odwiedzin.

UWAGA! Zmiana obudowy i wymiarów testera ciągłości kabli typu TCK-2

Szanowni Państwo! Niniejszym informujemy o zmianie obudowy stosowanej w testerze ciągłości kabli powrotnych typu TCK-2. Producent dotychczas stosowanej obudowy (firma ABB) zaprzestał jej wytwarzania. Będziemy teraz stosowali obudowę typu Mistral (również firmy ABB). Poniżej szkic testera TCK-2 w nowej obudowie.

TCK-Zmiana Obudowy.pdf

Semtrak 2016 – Ograniczenie prądów błądzących przez rozdzielenie uziomów systemu energetyki zawodowej od energetyki kolejowej tramwajowej i metra

Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych. W prezentowanym materiale przedstawiony jest sposób zasilania eliminujący takie połączenia.

Semtrak_2016_uziomy.pdf